The only way is

UP

הדרכת מכירות

הדרכות ואימון להשבחת יכולות ניהול, מכירה ושירות

הפסיכולוגיה של המכירות 

 • הגדרת תהליך המכירה – תכנון וניהול מפגשי מכירה.
 • מניעי קניה- רציונאליים ואמוציונאליים.
 • מודל לתקשורת עם לקוח + עצות לשיפור התקשורת.
 • כללי ברזל!  אמינות במכירות – העברת רושם חיובי ומקצועי לאורך כל התהליך.
 • תשאול הלקוח
 • מניעה וטיפול בהתנגדויות
 • איתותי קניה – מתי זה "על באמת"!    
 •  האם יש לנו תקשורת חיובית עם הלקוח / העמית / חבר, כיצד ליצור אותה בפועל .
 • עקרונות הבסיס "לשיחה אפקטיבית".
 • כיצד להעביר מסרים מוסווים– שיקוף ו " יצירת כימיה בונה ".
 • איתותי סגירה גופניים שהלקוח מעביר לנו.

 

שרות מכירתי

 • מהי גישה שרותת ללקוח
 • ניהול תהליך מכירה ללא שימוש במדדי מכירה.
 • איך לגרום ללקוח למכור לעצמו.
 • אפקטיביות הגישה ה שרותת לאורך זמן.
 • שימור לקוח והידוק הקשר עמו.

 

תורת הלידים

 • הגורמים להצלחה בעקבות הבאת הפניות- עקרון המשפך
 • סוגי הפניות וההבדל ביניהם.
 • כללים מנחים להוצאת הפניות מלקוחות.
 • דרכים להבאת הפניות.

 

כישורי מכירה מתקדמים

 • מיפוי הלקוח, סוגי לקוחות ניתוח תהליך קבלת ההחלטות
 • מו"מ מתקדם.
 •  FUמנצח.
 • UP SALE ומכירת מספר מוצרים
 • טכניקות סגירה.
 • מתי עסקאות נחתמות.

 

התנגדויות- זיהוי, טיפול וחיסול ממוקד

 • סוגי התנגדויות
 • סיבות להתנגדות.
 • טכניקות לזיהוי התנגדויות והתנגדויות סרק.
 • טכניקות לטיפול יעיל בהתנגדויות- הבעה מילולית ובלתי מילולית.
 • דיבור בתועלות=חיסול ממוקד של התנגדויות.

 

מודל לניהול לקוחות – מודל ABC

 • סוגי לקוחות וההבדל ביניהם.
 • שיפור איכות הקשר עם הלקוח= מקסום הפוטנציאל של כל לקוח ולקוח.
 • הגדרת תפקידים לשם ניצול מקסימאלי של העובדים על פי יכולותיהם ומבנה המחלקה האופטימאלי
 • שיפור הביצועים ועמידה ביעדי המכירות הכמותיים והאיכותיים של כל נציג מכירות בפרט ושל המחלקה

 

סימולאטור מכירות בשיטת OTJאחד נגד כולם

 • אימון מתקדם ומעשי המכיל את כל שלבי המכירה בפועל.
 • הסימולציות משלבות ומטמיעות את תכני ההדרכות באופן אפקטיבי.
 • המפגש מאפשר תרגול בזמן אמת של תרחישים, טקטיקות מיוחדות, עבודת צוות, סימולציות, תהליכי מישוב ועוד.