The only way is

UP

הרצאות

הניסיון הרב שלנו בניהול… מכירות…. ושרות תורגם לסדרת הרצאות מרתקות שחוספות את המאזינים לעולמות חדשים

הרצאות והדרכות לכשעצמן לא גורמות לשינוי – אך הן זרז להתחלה של שינוי / שדרוג

  • ניהול אנליטי וחכם
  • הגדרת מטרות ( לא כל כך טרוויאלי )
  • הנעת אנשי מכירות
  • תמחור ובניית מחירון ( לא מהזווית הכלכלית ) – נושא שמשפר משמעותית את המחזורים
  • בניית יעדים ותגמול לאנשי מכירות
  • למה אנו לא מגייסים לקוחות חדשים
  • טכנקות גביה שמשפרות את התזרים
  • משא ומתן מתקדם ( וגם ישר והגון )
  • טיפול בהתנגדויות
  • איתור צרכים והקשבה